Zasady Współpracy

ETAPY PROCESU PROJEKTOWANIA:

  1.  SPOTKANIE – pierwsze, niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, podczas którego przedstawiamy możliwe formy współpracy, oraz poznajemy Państwa oczekiwania.

  2.  INWENTARYZACJA LOKALU – na podstawie dostarczonych nam rzutów, lub pobraniu dokładnych wymiarów pomieszczeń, zamieniamy nasze pomysły na wstępną koncepcję projektu w    formie wizualizacji 2D ( rzut z góry ), którą przedstawiamy Państwu na spotkaniu, lub drogą e-mailową. Po zaakceptowaniu projektu koncepcyjnego przystępujemy do dalszego etapu, jakim jest dopracowanie układu funkcjonalnego i przygotowanie w programie graficznym wizualizacji 3D dla ustalonych pomieszczeń. Przy tej okazji pokazujemy próbki materiałów, przykładowe rozwiązania, kolorystykę.

  3.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – jest to etap kończący prace projektowe zawierający przygotowanie kompletu rysunków technicznych niezbędnych do realizacji projektu. W skład dokumentacji technicznej wchodzą: inwentaryzacja (np. ścianek działowych, hydrauliki, instalacji elektrycznej itp.), układ podłóg, aranżacja ścian i sufitów projektowanych pomieszczeń, propozycje materiałowe, orientacyjne ceny, oraz możliwe kontakty do dostawców i wykonawców.

  4.  WYKONAWSTWO/NADZÓR – realizacja pomysłów, oczekiwań i marzeń. Możemy zająć się kompleksowym wykonaniem projektowanego wnętrza: zebraniem wycen, wykonaniem zamówień, oraz dopilnowaniem, aby zawarte w projekcie założenia były zrealizowane profesjonalnie.

Na Państwa życzenie każdy z realizowanych etapów możemy skrócić lub przestawić.

 

Call Now Button